O podjetju

Podjetje Transport – biro d.o.o. je bilo ustanovljeno 05.11.1989. Glavna dejavnost podjetja je izvajanje prevoznih storitev, tako na domačem kot na tujem trgu. Pričeli smo na domačem, danes prevladuje tuj trg.

Že od samega začetka se zavedamo, da je za uspešno konkuriranje na evropskem trgu potrebno zagotavljati visok nivo kakovosti, spoštovati dogovorjene prevozne roke in zagotavljati celovitost storitve. Vse to pa lahko dosegamo le s sodobnimi, ustrezno opremljenimi tovornimi vozili in motiviranimi zaposlenimi.

Naša vizija

 • Usmerjenost v trajnostni razvoj
 • Okoljska ozaveščenost
 • Najsodobnejša ekološka vozila z manj izpusti emisij
 • Prilaganje trgom s pripadajočimi specialnimi nadgradnjami in usmerjenost na zahodne trge
 • Ohranjanje dobrih odnosov s strankami
 • Postati ekskluzivni prevoznik za slovenska in tuja podjetja
 • Zavezanost k družbeni odgovornosti s prispevanjem k lokalnemu razvoju in zagotavljanju novih delovnih mest

Certifikati, ki potrjujejo našo kakovost

Podatki o registraciji podjetja

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju, pod številko registrskega vložka 1/00760/00.

 • Osnovni kapital znaša: 62.060,00 EUR
 • ABANKA d.d. SI56 0510 0801 4259 574, ABANSI2X
 • UniCredit Banka Slovenija d.d. SI56 2900 0005 1784 471, BACXSI22
 • Matična številka: 5297087 
 • Identifikacijska številka: SI17743516
 • Šifra dejavnosti: 60.240

Osebje